2007-12-08 Motörhead från Lisebergshallen (1/6)

2007-12-08 - Motörhead spelar på Lisebergshallen, Göteborg
2007-12-08 - Motörhead spelar på Lisebergshallen, Göteborg
2007-12-08 - Motörhead spelar på Lisebergshallen, Göteborg
2007-12-08 - Motörhead spelar på Lisebergshallen, Göteborg
2007-12-08 - Motörhead spelar på Lisebergshallen, Göteborg
2007-12-08 - Motörhead spelar på Lisebergshallen, Göteborg