2007-12-09 Motörhead från Hovet (1/13)

2007-12-09 - Motörhead spelar på Hovet, Stockholm
2007-12-09 - Motörhead spelar på Hovet, Stockholm
2007-12-09 - Motörhead spelar på Hovet, Stockholm
2007-12-09 - Motörhead spelar på Hovet, Stockholm
2007-12-09 - Motörhead spelar på Hovet, Stockholm
2007-12-09 - Motörhead spelar på Hovet, Stockholm
2007-12-09 - Motörhead spelar på Hovet, Stockholm
2007-12-09 - Motörhead spelar på Hovet, Stockholm
2007-12-09 - Motörhead spelar på Hovet, Stockholm
2007-12-09 - Motörhead spelar på Hovet, Stockholm
2007-12-09 - Motörhead spelar på Hovet, Stockholm
2007-12-09 - Motörhead spelar på Hovet, Stockholm
2007-12-09 - Motörhead spelar på Hovet, Stockholm