2005-07-08 Sator från Peace & Love (1/9)

2005-07-08 - Sator spelar på Peace & Love, Borlänge
2005-07-08 - Sator spelar på Peace & Love, Borlänge
2005-07-08 - Sator spelar på Peace & Love, Borlänge
2005-07-08 - Sator spelar på Peace & Love, Borlänge
2005-07-08 - Sator spelar på Peace & Love, Borlänge
2005-07-08 - Sator spelar på Peace & Love, Borlänge
2005-07-08 - Sator spelar på Peace & Love, Borlänge
2005-07-08 - Sator spelar på Peace & Love, Borlänge
2005-07-08 - Sator spelar på Peace & Love, Borlänge