2007-03-06 Sepultura från Debaser Medis (1/7)

2007-03-06 - Sepultura spelar på Debaser Medis, Stockholm
2007-03-06 - Sepultura spelar på Debaser Medis, Stockholm
2007-03-06 - Sepultura spelar på Debaser Medis, Stockholm
2007-03-06 - Sepultura spelar på Debaser Medis, Stockholm
2007-03-06 - Sepultura spelar på Debaser Medis, Stockholm
2007-03-06 - Sepultura spelar på Debaser Medis, Stockholm
2007-03-06 - Sepultura spelar på Debaser Medis, Stockholm