2006-06-17 Slagsmålsklubben från Hultsfredsfestivalen (1/5)

2006-06-17 - Slagsmålsklubben spelar på Hultsfredsfestivalen, Hultsfred
2006-06-17 - Slagsmålsklubben spelar på Hultsfredsfestivalen, Hultsfred
2006-06-17 - Slagsmålsklubben spelar på Hultsfredsfestivalen, Hultsfred
2006-06-17 - Slagsmålsklubben spelar på Hultsfredsfestivalen, Hultsfred
2006-06-17 - Slagsmålsklubben spelar på Hultsfredsfestivalen, Hultsfred