2011-07-15 Slagsmålsklubben från Hultsfredsfestivalen (1/7)

2011-07-15 - Slagsmålsklubben spelar på Hultsfredsfestivalen, Hultsfred
2011-07-15 - Slagsmålsklubben spelar på Hultsfredsfestivalen, Hultsfred
2011-07-15 - Slagsmålsklubben spelar på Hultsfredsfestivalen, Hultsfred
2011-07-15 - Slagsmålsklubben spelar på Hultsfredsfestivalen, Hultsfred
2011-07-15 - Slagsmålsklubben spelar på Hultsfredsfestivalen, Hultsfred
2011-07-15 - Slagsmålsklubben spelar på Hultsfredsfestivalen, Hultsfred
2011-07-15 - Slagsmålsklubben spelar på Hultsfredsfestivalen, Hultsfred