2017-07-08 Syster Sol från Peace & Love (1/8)

2017-07-08 - Syster Sol spelar på Peace & Love, Borlänge
2017-07-08 - Syster Sol spelar på Peace & Love, Borlänge
2017-07-08 - Syster Sol spelar på Peace & Love, Borlänge
2017-07-08 - Syster Sol spelar på Peace & Love, Borlänge
2017-07-08 - Syster Sol spelar på Peace & Love, Borlänge
2017-07-08 - Syster Sol spelar på Peace & Love, Borlänge
2017-07-08 - Syster Sol spelar på Peace & Love, Borlänge
2017-07-08 - Syster Sol spelar på Peace & Love, Borlänge