2008-05-31 Takida från Springbreak (1/8)

2008-05-31 - Takida spelar på Springbreak, Kalmar
2008-05-31 - Takida spelar på Springbreak, Kalmar
2008-05-31 - Takida spelar på Springbreak, Kalmar
2008-05-31 - Takida spelar på Springbreak, Kalmar
2008-05-31 - Takida spelar på Springbreak, Kalmar
2008-05-31 - Takida spelar på Springbreak, Kalmar
2008-05-31 - Takida spelar på Springbreak, Kalmar
2008-05-31 - Takida spelar på Springbreak, Kalmar