2011-07-28 Takida från Ullevi (7/12)

2011-07-28 - Takida spelar på Ullevi, Göteborg
2011-07-28 - Takida spelar på Ullevi, Göteborg
2011-07-28 - Takida spelar på Ullevi, Göteborg
2011-07-28 - Takida spelar på Ullevi, Göteborg
2011-07-28 - Takida spelar på Ullevi, Göteborg
2011-07-28 - Takida spelar på Ullevi, Göteborg
2011-07-28 - Takida spelar på Ullevi, Göteborg
2011-07-28 - Takida spelar på Ullevi, Göteborg
2011-07-28 - Takida spelar på Ullevi, Göteborg
2011-07-28 - Takida spelar på Ullevi, Göteborg
2011-07-28 - Takida spelar på Ullevi, Göteborg
2011-07-28 - Takida spelar på Ullevi, Göteborg