2012-04-12 - Kroke & Västerås Sinfonietta spelar på Södra Teatern, Stockholm
2012-04-12 - Kroke & Västerås Sinfonietta spelar på Södra Teatern, Stockholm
2012-04-12 - Kroke & Västerås Sinfonietta spelar på Södra Teatern, Stockholm
2012-04-12 - Kroke & Västerås Sinfonietta spelar på Södra Teatern, Stockholm
2012-04-12 - Kroke & Västerås Sinfonietta spelar på Södra Teatern, Stockholm
2012-04-12 - Kroke & Västerås Sinfonietta spelar på Södra Teatern, Stockholm
2012-04-12 - Kroke & Västerås Sinfonietta spelar på Södra Teatern, Stockholm