2012-06-16 Slayer från Metaltown (1/16)

2012-06-16 - Slayer spelar på Metaltown, Göteborg
2012-06-16 - Slayer spelar på Metaltown, Göteborg
2012-06-16 - Slayer spelar på Metaltown, Göteborg
2012-06-16 - Slayer spelar på Metaltown, Göteborg
2012-06-16 - Slayer spelar på Metaltown, Göteborg
2012-06-16 - Slayer spelar på Metaltown, Göteborg
2012-06-16 - Slayer spelar på Metaltown, Göteborg
2012-06-16 - Slayer spelar på Metaltown, Göteborg
2012-06-16 - Slayer spelar på Metaltown, Göteborg
2012-06-16 - Slayer spelar på Metaltown, Göteborg
2012-06-16 - Slayer spelar på Metaltown, Göteborg
2012-06-16 - Slayer spelar på Metaltown, Göteborg
2012-06-16 - Slayer spelar på Metaltown, Göteborg
2012-06-16 - Slayer spelar på Metaltown, Göteborg
2012-06-16 - Slayer spelar på Metaltown, Göteborg
2012-06-16 - Slayer spelar på Metaltown, Göteborg