2009-08-01 Svenska Akademien från Emmabodafestivalen (1/8)

2009-08-01 - Svenska Akademien spelar på Emmabodafestivalen, Emmaboda
2009-08-01 - Svenska Akademien spelar på Emmabodafestivalen, Emmaboda
2009-08-01 - Svenska Akademien spelar på Emmabodafestivalen, Emmaboda
2009-08-01 - Svenska Akademien spelar på Emmabodafestivalen, Emmaboda
2009-08-01 - Svenska Akademien spelar på Emmabodafestivalen, Emmaboda
2009-08-01 - Svenska Akademien spelar på Emmabodafestivalen, Emmaboda
2009-08-01 - Svenska Akademien spelar på Emmabodafestivalen, Emmaboda
2009-08-01 - Svenska Akademien spelar på Emmabodafestivalen, Emmaboda