2008-08-01 Familjen från Putte i Parken (1/8)

2008-08-01 - Familjen spelar på Putte i Parken, Karlskoga
2008-08-01 - Familjen spelar på Putte i Parken, Karlskoga
2008-08-01 - Familjen spelar på Putte i Parken, Karlskoga
2008-08-01 - Familjen spelar på Putte i Parken, Karlskoga
2008-08-01 - Familjen spelar på Putte i Parken, Karlskoga
2008-08-01 - Familjen spelar på Putte i Parken, Karlskoga
2008-08-01 - Familjen spelar på Putte i Parken, Karlskoga
2008-08-01 - Familjen spelar på Putte i Parken, Karlskoga